2016-10-24

Hela resebloggen finns på iec2020.se/category/usa2016/ och de enskilda inläggen i vår gemensamma (tack för alla bra bidrag!) reseblogg hittar du här (olänkat = ej publicerat ännu): Nordic innovation House (Roland Karlsson, IEC), Stanford University (Diana Unander Nordle, Linnéuniversitetet/IEC), Institute for the Future (Ola Johansson, KnowIT), Prezi (Ola Johansson, KnowIT), Neo Technology (Patrik Granlöv, Infomaker), IBM (Henrik Grankvist & Marcus Edvinsson, HRM Software), Salesforce (Christian Myhrberg, HRM Software), Autodesk (Jens Ahlstrand, Visma SPCS), Elementum (Marcus Edvinsson, HRM Software), Tesla (Stefan Uppman, Videum Science Park).

STUDIERESAN TILL SILICON VALLEY är till ända och jag känner mig nytankad med inspiration, ny förståelse, nyfikenhet. Lite otålig också, jag vill se vad allt detta kan leda till!

Under veckan besökte vi både stora långlivade aktörer, med IBM som det största exemplet, och mindre startups som Neo Technology. Utan att vi hade planerat det kunde vi snart identifiera ett tydligt gemensamt tema hos de företag vi besökte. Deep Learning – ett nytt sätt att åstadkomma det som förr kallades AI – tycks nu genomsyra det mesta som händer i kiseldalen. Zendesks ärendehanteringssystem, Salesforce med sin CRM-lösning, Elementum som ser sig själva som Facebook för SCM (supply chain management). Alla utvecklar de sina systems förmåga att lyssna av, samla in, ställa samman, dra slutsatser, lära, så att systemet uppträder mer intelligent än det gjorde förut.

System som alltså blir bättre på att snabbare guida användaren – kund, vårdgivare, medborgare – till det de söker och till de beslut som behöver fattas.

I takt med att vi blir allt bättre på att hantera och skapa begriplighet i de enorma datamängder som vår uppkopplade värld genererar öppnas helt nya dörrar för att skapa nytta i form av intelligenta självlärande prediktiva system.

Inom de närmaste åren kommer vi bland annat allt oftare att möta och använda digitala assistenter som bidrar till att automatisera alltmer avancerade uppgifter. I IBM:s utvecklade vision kommer vi rentav att interagera inte bara människa till människa, utan även med hjälp av våra intelligenta sociala mediatorer som på eget bevåg pratar med varandra för att komma fram till vad vi egentligen borde prata om.

Innan jag åkte iväg trodde jag att artificiell intelligens var ganska död utanför forskarnas laboratorier. Nu förstår jag att dess nya tappning i form av Deep Learning är en av de starkaste möjliggörarna för i sort sett alla branscher – logistik, kundtjänst, HR, e-hälsa, säljstöd, försäkringar, bank, för att nämna några – en bättre, snabbare och positivare användarupplevelse.

Mer ”bang for the buck”, helt enkelt.

 

Lars Hornborg är konsult hos Hornborg & Co med fokus på ledarskap och förändring. Han är sedan 2011 projektledare för IEC och kan nås på lars@iec2020.se.