Programförklaring:

Mikael Ekström är föreningsordförande i IEC.

Mikael Ekström är föreningsordförande i IEC.

Sammankallande:Mikael Ekström och Björn Lang

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper