2017-12-05

Grattis! IEC:s medlem Linda Sharp på Maskinteknik AB har tilldelats fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetets hedersomnämnande.

Detta speciella hedersomnämnande tilldelas företag, organisation eller enskild person som främjar samverkan mellan akademi och samhälle, inom teknikområdet.

Linda Sharp, Maskinteknik i Oskarshamn AB.

Linda Sharp, Maskinteknik i Oskarshamn AB.

Linda Sharp, Maskinteknik i Oskarshamn AB, har visat stort intresse för samverkan mellan universitet och näringsliv och har engagerat sig i studentprojekt såväl som forskningsprojekt, vilka sedan stått som ”Goda exempel” för hur samverkan kan bedrivas. På så vis har Linda medverkat i realiseringen av konceptet Linnaeus Technical Centre. Linda, som både är småbarnsförälder, kvinna och entreprenör i en småföretagarfamilj, utgör en utmärkt förebild för alla som i dag verkar inom tekniksektorn och för de studenter som kommer göra det i framtiden!

En mycket hedrande utmärkelse

– Jag är mycket hedrad för det fina Hedersomnämnandet från fakulteten vid teknik, Linnéuniversitetet. Det känns jättebra att uppmärksammas i detta sammanhang, då jag verkligen brinner för samverkan mellan företag och universitet. Vi har haft stor nytta av samverkan med både studenter och forskare – och hoppas att andra företag kan inspireras av vårt arbete, säger Linda Sharp som tog emot priset i samband med den Ledarskapsdag i Oskarshamn som Linnéuniversitetet deltog i och var medarrangör till.

Motivering:

”Linda Sharp, Maskinteknik i Oskarshamn AB, har visat stort intresse för samverkan mellan universitet och näringsliv och har engagerat sig i studentprojekt såväl som forskningsprojekt, vilka sedan stått som ”Goda exempel” för hur samverkan kan bedrivas. På så vis har Linda medverkat i realiseringen av konceptet Linnaeus Technical Centre. Linda, som både är småbarnsförälder, kvinna och entreprenör i en småföretagarfamilj, utgör en utmärkt förebild för alla som i dag verkar inom tekniksektorn och för de studenter som kommer göra det i framtiden!”

Se prisutdelningen på Ledarskapsdagen i Oskarshamn den 16 november 2017

Se mer från Ledarskapsdagen i Oskarshamn

Linda Sharp deltar även på Digibrunchen den 12 december på Videum Science Park i Växjö där Maskinteknik är en av de inspirerande framgångshistorier vi får ta del av.

Se mer om Digibrunchen här