Läsåret 2016-2017

apple-256261_960_720

Uppdaterad 2016-08-30

Kandidatutbildningar på Linnéuniversitetet

På Linnéuniversitetet finns cirka 12 utbildningar på kandidatnivå fördelade mellan Växjö, Kalmar och Ljungby. En del av utbildningarna ges på campus medan andra går att läsa på distans vilket ger en ökad flexibilitet för studenten.

En del av utbildningarna ges på både svenska och engelska, andra endast på svenska eller endast på engelska. Utbildningarna har sin hemvist inom tre olika ämnesområden: datavetenskap, informatik och medieteknik.

Yrkeshögskolan

Utbildningar på yrkeshögskolenivå beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan och för tillfället ges dessa IT-relaterade utbildningar i Kalmar och Kronoberg.

Växjö Yrkeshögskola

 Plushögskolan i Kalmar

 

Gymnasieutbildningar med IT-inriktning

På gymnasienivå finns två utbildningsprogram med inriktning inom IT – El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet.Foto: Daniel Blom

El- och energiprogrammet finns på följande skolor:

Teknikprogrammet finns på följande skolor: