IEC är ett projekt som delfinansieras med EU-medel. Dessa organisationer har i sina roller som initiativtagare, grundare och initiala finansiärer haft en avgörande betydelse för IEC:

  • Linnéuniversitetet
  • Tillväxtverket
  • Regionförbundet i Kalmar län
  • Region Kronoberg
  • Kalmar kommun
  • Växjö kommun
  • Kalmar Science Park
  • Videum Science Park
  • Almi Kronoberg