Linnéregionen

Linnéregionen är den region där Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar verkar, det vill säga i Kalmar län och Kronobergs län.

 

Så bildades Linnéregionen

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Det är denna region, Kalmar län och Kronobergs län, som utgör Linnéregionen.

Namnet kommer från Carl von Linné som har sina rötter i regionen och som redan på sin tid stod för nytänkande, nytta och närhet. Och det är något som kännetecknar Linnéregionen även denna dag.

Nytänkande, nytta och närhet

Vid en kartläggning av den digitala sektorn visade det sig att Kalmar län är med på det digitala tåget tillsammans med Växjö och Kronobergs län. Det innebär att hela Linnéregionen sjuder av växtkraft och utveckling. Det är framförallt inom den digitala sektorn som växer mest. Entreprenörsandan är god, men företagen lider också av kompetensbrist:

Digitala sektorn urstark i Linnéregionen