2017-12-19

Den 8 mars 2018 håller Investerare Sydost en träff på Videum Science Park i Växjö och nu hälsas såväl tillväxtföretag som investerare välkomna att lämna en intresseanmälan.

Nätverket Investerare Sydost genomför regelbundet träffar där investerare och tillväxtföretag får mötas, men varje träff föregås av en förberedelseperiod där företag både kan få stöd av rådgivare och testa sina presentationer inför en panel i förväg för att stå väl rustade när investerarna väl samlas.

Stefan Uppman, affärsutvecklare, Videum Science Park

Stefan Uppman, affärsutvecklare, Videum Science Park.

– Vill du få chansen att vara med? Föranmäl ditt intresse genom att skicka ett enkelt mail till mig på stefan.uppman@videum.se så får du veta mer.

Men vänta inte för länge, föranmälan kan göras fram till den 15 januari 2018.

Mer info:

Investerare Sydost

Videum Science Park