Samverka i hela e-Hälsodomänen. Bland annat genom omvärldsbevakning, kartläggning, synliggöra och kompetensutbyte.

Jan Cserpes, IT-direktör Region Kronoberg

Jan Cserpes, IT-direktör Region Kronoberg

Sammankallande: Jan Cserpes

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper