Medlemskap i föreningen kan sökas av företag/organisation som bedriver verksamhet i eller har anknytning till Linnéregionen och själv har ambition att delta i föreningens aktiviteter. Det finns två nivåer av medlemskap. Din organisation kan välja att vara

  • Nätverksmedlem – kostnadsfritt, tillgång till ett begränsat utbud av sociala aktiviteter
  • Föreningsmedlem – årlig avgift (storleksberoende, se nedan), full tillgång till förmåner och affärsstödjande tjänster

Omfattning och detaljer specificeras separat och kan i vissa fall medföra extra kostnader för till exempel konsulttjänster, resor, eller liknande.

 

Här söker du medlemskap

Det finns två nivåer av medlemskap. Din organisation kan välja att vara Nätverksmedlem eller Föreningsmedlem:

Medlemsförmåner Förenings-medlem Nätverks-medlem Kommentarer
 –
Basaktiviteter och -seminarier X X Temaföreläsningar, lunchmöten m m
 –
Premiumaktiviteter och -seminarier X Med inhyrda föredragshållare och annat premiuminnehåll
 –
Sociala medlemsarrangemang X X T ex IT-pubar, nätverksträffar
 –
Enkel listning på IEC:s webb N/A X Företagsnamn, ort, länk
 –
Individuell exponering på IEC:s webb X Eget utrymme, företagsreportage, pressreleaser
 –
Studiebesök, resor X -* T ex studieresan till Silicon Valley
 –
Specialutbildning for företag/organisationer X  –
 –
Samverkansforumet för kompetensutveckling X Arbetsgivare och utbildningsanordnare
 –
IEC-koordinerad forskning och innovation, t ex  såddaktiviteter X Fokus på att lösa verkliga problem i samverkan med forskare
 –
Aktivt deltagande i attraktionsskapade aktiviteter  X  – Bl a Digitala veckan och Stora IT-kompetensdagen **
 –
Aktivt deltagande i branschsökmotorn Findskills  X  – Exponering, lediga jobb, exjobb, praktikanter
 –
Plats i utskick  X  – T ex reportage, Ny på IT-jobb
 –
Hjälp med pressexponering X  – Vår kommunikatör hjälper er att få till bättre pressutskick
 –
Övriga aktiviteter som medlemmarna beslutar om  X  –  –
 –
Tillgång till de professionella projektresurserna inom IEC  X  –  –

* Kan delta till förhöjd avgift, normalt 10 %.
** För medlemmar med årsavgift över 10 000 kr ingår utställar- och sponsoravgift för Digitala veckan och Stora IT-kompetensdagen.

Avgifter för föreningsmedlemmar

Föreningsmedlem betalar årligen en medlemsavgift och en serviceavgift som beror på organisationens art och storlek.

Medlemsavgiften är på 100 kr (ej moms) per medlem och år oavsett organisation eller storlek. Till detta kommer den årliga serviceavgiften som är fast för icke vinstdrivande organisationer och baserad på antalet anställda för vinstdrivande verksamheter.

Serviceavgift

Avgiften för företag inom digitala produkter och tjänster baseras på det totala antalet anställda som är verksamma i regionen, det vill säga Kronobergs och Kalmar län. För övriga företag baseras avgiften på antalet anställda i regionen som arbetar i IT-stödet.

Eddie Freij, Softwerk, för innovativa initiativ för att ta vara på utlandsföddas kompetens

”Vi valde att söka medlemskap eftersom vi tror att samarbete skapar större nytta än att göra allt på egen hand.”
Eddie Freij, Softwerk.

  • Egenföretagare: 500 kr
  • Företag med 2-5 anställda: 1 500 kr
  • Företag med 6-10 anställda: 3 000 kr
  • Företag med 11-20 anställda: 6 000 kr
  • Företag med 21-50 anställda: 12 000 kr
  • Företag med 51-100 anställda: 25 000 kr
  • Företag med fler än 100 anställda: 35 000 kr

Icke vinstdrivande organisationer som till exempel branschorganisationer, offentlig sektor och akademi betalar en fast medlemsavgift per år oavsett antal anställda inom IT-stöd. Den fasta årsavgiften för icke vinstdrivande organisationer är 15 000 kr/år.

Medlemsavgift + serviceavgift

Den totala avgiften för föreningsmedlem blir därför som lägst 100 + 500 = 600 kr och som högst 100 + 35 000 = 35 100 kr.

Ovanstående avgiftsmodell gäller för återstående projekttid t o m 2018-03-31.

Medlemskap

Under den återstående projekttiden går serviceavgifterna till medfinansiering av projektet, som också är utförare av samtliga tjänster på samma sätt som idag.

Det går även att vara nätverksmedlem i IEC utan kostnad med tillgång till ett begränsat utbud av sociala aktiviteter.

Sök medlemskap

Betalning

Medlemsavgift och serviceavgift betalas årsvis i förskott.