2016-10-21

Vad är det som är X och behöver 3,2 Sekund för att ta 2,2 ton upp till svensk motorvägsfart?
Jo naturligtvis är det Tesla X som är det första vi får se och känna på vi besöket på Teslafabriken i Fremont. En bil med stor potential som precis börjat säljas på den skandinaviska marknaden.

Tor SchoenmeyrTor Schoenmeyr som ansvara för en del av organisationen inom supply chain tar emot oss på vårt besök. Tor nämner redan i inledningen  att Teslas organisation ständigt är förändring och företaget som ännu inte visar  svarta siffror får ett ökat tryck på de logistiska funktionerna för att nå uppsatta mål.

Accelerate the World transition to sustainable energy

Ja så lyder texten på en av de första bilderna i presentationen. Här ligger väl tyngdpunkten i Teslas säljargument i strävan att få ner koldioxidhalten i vår miljö. En elbil som i stort sett inte har några utsläpp av föroreningar och dessutom tillhör klassen autonoma fordon. De ”självkörande” funktionerna kommer inom i några år att kraftigt minska antalet  döda och skadade i trafiken. Alla Teslas modeller som är dagsläget
modell S/M och X ( modell 3 ) finns att få med denna utrustning.

För att öka sina ansträngningar i säljarbetet öppnar Tesla en ny butik ( cityläge) var 6:e dag. Likaså har man en plan för att sprida sitt koncept med snabbladdare ”Super Charger” som påverkar den totala körsträckan för bilägaren.

En stor del av framtida förväntningar ligger på modell 3 som om planerna hålls kommer vara leveransbar Q3/Q4 2017. Priset på bilen är i USA satt till 36 000 USD ( troligtvis basmodellen). Mer än 370 000 personer hade innan sommaren förhandsbokat sig för bilen. Den prognostiserade  försäljningen på 3:an ligger runt 2,4 miljarder USD i full produktion.

En viktig pusselbit för att nå budget är att hitta säker och tillförlitlig produktionskapacitet. Därför har man bl.a. införskaffat batterifabriken Giga Factory under koncernparaplyet. Totalt tro man sig i dagsläget ha kapacitet för att producera 500 000 bilar per år i Fremontfabriken ( år 2012 3000 bilar prognos 2018 600 000 bilar). Styrka i produktionsanläggningen är enligt Tor den robotiserade svetsprocessen.

Tesla anordnar interna Hackathons för att se om man kan knäcka bilen digital säkerhet.

Personalstyrkan på Tesla uppgår idag till 14 000 anställda med en prognos att man ska vara 20 000 anställda redan under löpande året 2017.  Vi får också vet att Elon Musk ganska ofta är synlig och även finns med i beslut på detaljerad utvecklingsnivå.
Ett starkt motiv för att locka till sig kompetens är enligt Tor S- TESLA make GREATER CARS!

Vid pennan

Stefan Uppman

Stefan Uppman arbetar i Videum Science Park där han är ansvarig för affärsutveckling och projekt.