Behöver du hjälp med att hitta samverkanspartners till forskningsprojekt?

IEC stöttar forskare att komma i kontakt med företag och organisationer för gemensamma forskningsprojekt. Fokus ligger dels på forskare vid någon av de tre IT-relaterade institutionerna; datavetenskap, informatik och medieteknik och dels på IECs medlemmar dvs. företag/organisationer i den digitala sektorn – det kan då handla om att ge stöd till forskare från andra discipliner. Grundläggande för samtliga forskningsprojekt som kan få stöd från IEC är att det finns att forskningsprojektet möter en samhällsutmaning och leder till reell nytta för alla inblandade.

Behöver du hjälp med att koordinera forskningsansökningar?

IEC kan också bidra med ansökningsstöd i samband med större forskningsansökningar genom att koordinera kontakter med ett större antal forskare/samverkansparter så att den forskare som ansvarar för ansökan kan fokusera på att ta fram innehållet i ansökan. IEC kan också stötta med att specificera och utveckla samhällsutmaningar och nyttan för samverkansparter.

Det stöd som IEC bidrar med är ett komplement till de tjänster som Grants and Innovation Office (GIO) bidrar med.

Vill du veta mer eller få stöd kontakta Diana Unander Nordle.