Programförklaring kommer inom kort.

Ola Flygt, Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap, Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet, är lärare i datavetenskap och specialiserad på nätverk och IT-säkerhet.

Ola Flygt, Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap, Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet, är lärare i datavetenskap och specialiserad på nätverk och IT-säkerhet.

Sammankallande: Ola Flygt

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper