Nätverket Arkitektur i Sydost (före detta EA Kronoberg) är ett kompetensnätverk som syftar till att

  • vidareutveckla deltagarnas arkitektur-kompetenser (EA*, IT*)

    Områden vi täcker inom nätverket. Klicka på bilden för att visa större.

    Områden vi täcker inom nätverket. Klicka på bilden för att visa större.

  • möjliggöra samarbete
  • dela erfarenheter
  • skapa ett nätverk av likasinnade

Alla arkitektur-intresserade inom sydöstra Sverige är välkomna!

Nätverket har som mål att genomföra två möten om året. Andra aktiviteter genomförs efter behov och möjlighet. Dessa kan initieras från alla deltagare i nätverket.

*EA (Enterprisearkitektur) är ett modellbaserat angreppssätt för att hantera kopplingen mellan affären och dess stödjande informationssystem. Därigenom kan man uppnå standardisering, enhetlighet och öka den viktiga kopplingen mellan affärsprocesser, organisation och IT-system
[Källa: KTH]

*IT arkitektur är förmågan att designa och leverera värdefulla teknikstrategier (enligt IASA Sweden 2012)

Sammankallande: Combitech

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper