Arbetsgruppen ska arrangera resor med fokus på utbildning, inspiration och nätverkande, inklusive affärsutveckling då intresse finns. Som till exempel att kombinera besök på CeBIT-mässan med extradagar för att besöka Hamburg i syfte att träffa företag.

Björn Lang, vVD Visma

Björn Lang, vVD Visma

Målsättningen med arbetsgruppen är att hitta nya upplägg som utnyttjar våra kompetenser och kontaktnät och på så sätt erbjuda innehåll som annars är svårt att nå på egen hand.

Sammankallande: Björn Lang

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper