Målen är dels att den digitala sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas, dels att regionen Kalmar/Kronoberg har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov.

Diana Unander Nordle, IEC:s projektledare inom forskning och utbildning.

Diana Unander Nordle, IEC:s projektledare inom forskning och utbildning.

Sammankallande: Diana Unander Nordle, Björn Lundsten

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper