IEC är bryggan mellan IT-forskare och det omgivande samhället – ett nätverk som arbetar med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling, kunskapsutbyte och kompetensförsörjning  inom den digitala sektorn.

IEC är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling och kunskapsutbyte inom digitalisering.

Inom detta område erbjuder IEC sina medlemmar att på ett kostnadseffektivt sätt få tillgång till kompetens och kompetensutveckling. Medlemmar får möjlighet att knyta nya affärskontakter, medverka i forskningsprojekt och att ta del av forskningsresultat. För medlemmar från akademin finns möjligheter att förankra kurser samt forskningsprojekt som härrör från verkliga fall och problem.

Du når även IEC på e-post info@iec2020.se.


 

Våra grundare

IEC är ett projekt som delfinansieras med EU-medel. Dessa organisationer har i sina roller som initiativtagare, grundare och initiala finansiärer haft en avgörande betydelse för tillkomsten av IEC: