2016-10-20

Efter att hittills mest ha besökt kontorsmiljöer blev besöket på Autodesk Pier 9 något helt annat. Lokalerna, som till skillnad från tidigare företagsbesök snarare är en verkstad, är utformade för att utforska varje skede av tillverkningsprocessen – från idé och digital modell till fysisk produkt. Här samlar man tekniska experter och kreatörer (”Artists in Residence”) för att i projektform samarbeta och hitta lösningar i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara.

Thomas PetterssonSvenske Thomas Pettersson, som har bott och verkat i San Francisco i nästan 20 år, var vår värd. Han berättade att vad de lär sig på Pier 9 påverkar och inspirerar dem att utveckla användbara produkter i vad de kallar: ”the future of making things”. I slutändan byggs eller tillverkas det något utifrån modeller och ritningar som skapats i Autodesks produkter och det är därför Pier 9 finns till: för att överbygga gapet till kundens vardag. Tillsammans med kreatörerna upptäcker de olika sätt att förbättra sina produkter. Dessa kreatörer jobbar i gränslandet till vad som med dagens tekniker anses vara omöjligt. De tvingar oss att hela tiden stretcha oss i vår produktutveckling, säger Thomas.

Det är intressant att höra att de brottas med samma utmaningar som de flesta it-företag med en historia. När affärsmodeller ändras från licensförsäljning till subskription tvingas vi att ifrågasätta mycket av det som tidigare ansågs vara sanningar. Nu, troligen mer än tidigare, gäller det att vara relevant hela tiden för att inte tappa kunden till en konkurrent. På Pier 9 skapar Autodesk förutsättningarna för att sitta i förarsätet för den här omställningen – man går i fronten i ”the future of making things”.

/Jens

Jens Ahlstrand är Executive Support Manager på Visma Spcs i Växjö. Han är intresserad av verksamhetsutvecklingsfrågor som spänner över allt från change management till CSR och employer branding. – Konkurrensen om skickliga medarbetare är idag stentuff. Jag tror att framtidens vinnare är de företag som tydligt kan formulera sitt existensberättigande. Det räcker inte att erbjuda en bra lön och klassiska förmåner. Jag tror flesta människor vill arbeta för ”a bigger cause”.