Linnéregionen ska bli norra Europas mest attraktiva region att studera, forska, driva företag och leva i. I regionen finns cirka 1 500 företag som tillsammans omsätter närmare 40 miljarder kronor och har drygt 13 300 anställda.

Målet med Digitala veckan är ett att samla och synliggöra mångfalden, hitta nya sätt att samverka och öka förståelsen för IT som möjliggörare.

Mer om Digitala veckan:

Sammankallande: Koordinator och projektgrupp på respektive ort.

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper