Välkommen till den digitala sektorns egen branschförening!

Den 11 oktober 2016 bildades IEC:s ideella medlemsförening – en milstolpe för IEC-projektet och den långsiktiga utvecklingen i en av Sveriges starkaste IT-regioner!

Den ideella medlemsföreningen skall:

 • Jobba fokuserat med åtgärder inom kompetensförsörjning som möter medlemmarnas behov
 • Anordna nätverksträffar, inspirerande möten och driva samarbeten lokalt
 • Påverka beslutsfattare i en riktning som för våra medlemmars intressen framåt
 • Utveckla bästa möjliga samspel mellan utbildning, forskning och företagande – se till att medlemsföretagen har en naturlig och problemfri väg in mot universitetet och dess resurser
 • Bidra till och stimulera inspiration till nytänkande och utveckling

Sammantaget bidrar allt detta till utvecklingen mot att befästa regionen som Norra Europas mest attraktiva IT-region att bo, arbeta och verka i, inkl ett tydligare identitetsskapande för den digitala sektorn regionalt och att öka regionens attraktionskraft för de yrkesgrupper som är bristvara hos medlemsföretagen.

Styrelse

Styrelse för första verksamhetsåret är:

 • Jan Cserpes, GreenCore AB
 • David Elbe, VD, Standout
 • Björn Lang, Vice VD, Visma Spcs
 • Mikael Ekström, Digitalization Advisory Consultant, Tieto
 • Anders Ahlin, VD, Ahlin Consulting
 • Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet Kalmar län
 • Jesper Andersson, universitetslektor, Linnéuniversitetet
 • Anna Lena Nilsson, Projektledare RUVeS, Linnéuniversitetet

Vad betyder det för dig som redan är med?

I och med föreningens tillkomst upphör IEC-nätverket i sin tidigare tappning, där alla hade tillgång till allting. Fortsatt medlemskap i nätverket kostar forfarande inget men ger bara tillgång till ett begränsat basutbud, medan medlemskap i den medlemsstyrda föreningen ger en palett av affärsnyttiga förmåner.

Varför valde du att söka medlemskap i IEC?

Linda Sharp är affärsutvecklare på Maskinteknik i Oskarshamn AB.
– Maskinteknik i Oskarshamn AB har under ett par år samverkat med Dr. Jeff Winter från Institutionen för Informatik genom ett gemensamt forskningsprojekt centrerat kring företagets utveckling av ett nytt affärssystem och ”Participatory Design”. Forskningsprojektet har verkligen varit en win-win. Vi har fått ett jättebra stöd i vårt utvecklingsarbete, som också har resulterat i flertalet studentprojekt, en gemensamt publicerad forskningsartikel, samt ett stort underlag för fortsatt utveckling och forskning. IEC:s Såddaktiviteter har varit avgörande för att forskningsprojektet kunde fortsätta; ett samarbete som är mycket uppskattat från både parter!
Linda Sharp från Maskinteknik i Oskarshamn AB


– Vi ser enorma fördelar med medlemskapet som vi inte kan uppnå någon annanstans där IEC kan förmedla samarbeten med kompetensen på Linnéuniversitetet för sådd- och forskningsprojekt, men också för att vara delaktig i hur vi utvecklar vår fantastiska IT-region.
Jesper Svensson, Fortnox

”Jag valde att söka medlemskap för att kunna knyta nya kontakter, erbjuda samarbete, utveckla mig och mitt företag, samt bli delaktig i utvecklingen av IT-företag inom regionen.” Mattias Johansson, WEMIT Datautbildning
– Jag valde att söka medlemskap för att kunna knyta nya kontakter, erbjuda samarbete, utveckla mig och mitt företag, samt bli delaktig i utvecklingen av IT-företag inom regionen.
Mattias Johansson, WEMIT Datautbildning

Anders Ahlin, Ahlin Consulting
– Jag har goda erfarenheter i hur IEC verkar, framför allt i den samverkan som skapas inom näringsliv och mellan näringsliv/universitetsvärlden.
Anders Ahlin, Ahlin Consulting


– Vi ser klara vinster i att etablera ett IT-nätverk i Linneregionen och vill självklart vara en del i det. Att vara med och etablera Kalmar och Växjö som en IT-region känns spännande och viktigt inför framtiden.
Peter Persson, Beanloop AB


– Jag vill stödja föreningens arbete och öka samverkan mellan företag, universitet och andra organisationer. Det är även viktigt för mig och mitt företag att synas bland andra IT-företag och jag hoppas även på att kunna etablera nya kontakter med andra IT-företag samt att få veta mer om vad som sker på och universitetet och i omvärlden inom IT.
Tomas Nilsson, TNSD


– Det är viktigt vara drivande för den lokala regionen och att skapa ett lokalt nätverk av kontakter, både på ett personligt plan och för Tieto som företag. IEC är katalysatorn som skapar nätverket i form av aktiviteter och tillsammans är vi en samlad kraft som kan driva viktiga frågor i regionen.
Mikael Ekström, Tieto


– Vi söker ett bredare kontaktnät för att kunna göra fler affärer och det tror vi att medlemskapet i IEC kan ge oss – att utveckla våra kontakter i regionen genom att samverka och fördela kontakter mellan oss IT-företag, och i förlängningen även samordna gemensamma projekt.
Mats Ohlsén, AppBolaget Sverige


– Digitaliseringen påverkar hela samhället och våra livsmönster, och det går fort. Därför vill vi vara med och kunna påverka allas vår framtid. Att hjälpa våra fantastiska Entreprenörer hitta lösningar till sin strategi i den nya digitala världen är ett av våra mål. Utvecklingen av bank- och finansbranschen går oerhört snabbt. Vi vill sprida den kunskap vi har i Nordea och lära oss ännu mer genom att ta del av den kunskap som finns i nätverket.
Hans Svegmar, Nordea


– Vi valde att söka medlemskap eftersom vi tror att samarbete skapar större nytta än att göra allt på egen hand.
Eddie Freij, Softwerk


– Vi tror att IEC nätverket kan agera som en regional tillväxtmotor genom att främja lokala samarbeten som stärker företagens konkurrenskraft.
Johan Persbeck, Cybercom Sweden AB


– Den digitala sektorn är mycket viktig för Kronobergs län. Almi arbetar för att öka konkurrenskraften för företagen i länet och vi är övertygade om att kontakter och samarbeten utvecklar företag. Förutom att samarbetet i IEC utvecklar de digitala företagen är dessa företag oerhört viktiga som resurs för företag i andra branscher. Så vi vill i första hand stötta nätverket, men vi ser det ju också som en kanal för att nå potentiella kunder och hoppas därför även på att kunna informera om våra tjänster till företagen i nätverket.
Catharina Värendh, ALMI företagspartner Kronoberg


–Vi valde att bli medlemmar för att vi hoppas att både regionen och vårt företag mår bra av att samarbeta med andra företag. Fler affärer är en annan anledning, vi har redan fått förfrågningar från företag i nätverket – och då har det ju precis startat upp.
David Elbe, Standout AB

Hasso Wien är tysk företagare och entreprenör med djupa rötter i den svenska myllan och en bakgrund som IT-konsult med kunder som Airbus, Volkswagen, Lufthansa m. fl. Idag använder Hasso Wien sitt omfattande nätverk till att bistå svenska företag som vill in på den tyska marknaden.
– Vårt största intresse är att hjälpa intressanta och mogna företag in på den tyska marknaden.
Hasso Wien, MOM United


– Jag valde att söka medlemskap för att stötta föreningen och därmed indirekt mitt eget företagande. Det är t ex inte många som vet att Linnéregionen är Sveriges näst största IT-region efter Stockholm. Genom föreningen kan alla vi som jobbar i IT-branschen profilera IT-clustret i sydöstra Sverige. Om vi kan fortsätta stärka IT-branschen i regionen blir det en uppåtgående spiral med mer kompetens, nya idéer, större dynamik och fler affärsmöjligheter. Det gynnar både näringsliv, akademi och offentlig förvaltning.
Hans Sundkvist, Vinita AB


– Vi vill knyta kontakter med andra IT-företag i regionen och bli en del av ett levande nätverk där man kan vända sig till andra medlemmar vid behov. Jag tycker också det är viktigt att näringslivet och LNU samarbetar på ett bra sätt för att de studenter som går ut därifrån ska vara direkt anställningsbara.
Markus Kämpe, Travappar

Om IEC-projektet

IEC startade i sin första fas redan 2011 som ett EU-projekt med uppdrag att etablera en nyttig samverkan mellan IT-sektorn och IT-forskningen vid Linnéuniversitetet (LNU), med LNU som projektägare. Finansiering kommer från Tillväxtverket, LNU, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Växjö och Kalmar kommun.

Nuvarande projektperiod löper ut 31/3 2018. Nu har vi ha skapat en tidsbeständig och medlemsstyrd plattform för att föra arbetet vidare. Dessutom ska ett forsknings- och innovationinstitut, styrt av medlemmarna, finnas på plats som resurs för regionens företag och offentliga aktörer.

När vi började fanns ett initialt intresse från ca 80 organisationer att bli medlemmar i nätverket. Detta antal har vuxit till ca 250, främst IT-företag, från olika delar av Linnéregionen (Kalmar och Kronobergs län). IEC har på olika sätt bidragit till nyttig forsknings- och kompetenssamverkan mellan LNU, andra utbildningsaktörer, företag och det offentliga.

Vi fokuserar i det dagliga arbetet på kompetensförsörjning och -utveckling, nätverksaktiviteter, inspiration till nytänkande och utveckling, ständigt förbättrat samspel med forskningen, samt att öka regionens attraktionskraft för de yrkesgrupper som är bristvara hos medlemsföretagen. Dessa fokus gäller också för föreningen, se ovan.