Att svenska företags affärstransaktioner styrs utifrån utarbetade affärsavtal är ingen nyhet. För de svenska IT-företagen gäller samma juridiska spelplan som för företag i övriga branscher. Att förhandla och därefter skriva väl avvägda affärsavtal kräver ofta en djup juridisk sakkunskap.

Peder Bylander, Bergenstrahle & Partner för föreläsningen Mjukvara- kontrollera värdet genom immaterialsrättsliga verktyg på Filmstaden 2016-04-27

Peder Bylander, Bergenstrahle & Partner.

Vidare är hantering av ett företags immateriella tillgångar ett komplext område och även här kan företag ha stor användning av den erfarenhet som återfinns bland regionens immaterialrättsspecialister.

Fokus för denna arbetsgrupp är att förmedla kunskap inom ovan nämnda områden till IT-företagens ledningsgrupper, affärsutvecklare, produktutvecklingsansvariga, projektledare etc.

Tanken är även att intresserade parter effektivt ska kunna nätverka och därigenom dela sina erfarenheter på området.

Sammankallande: Peter Bylander

Yammergrupp

IEC:s arbetsgrupper