2016-10-21

Besöket hos Elementum blev ytterligare en påminnelse under denna resa av värdet av att samla in användardata och möjligheten som finns att revolutionera en branch genom teknik.

Elementums lokaler ligger utmed motorvägen 101 söder om San Francisco, mitt i Silicon Valley. Lokalen gav ett första intryck av industrilokal; högt i tak, betonggolv och stora ytor. Halva lokalen är fylld av arbetsplatser i ett öppet landskap och den andra halvan fungerar som café, rekreations- och möteslokal. Här hittade vi ytterligare inspiration inför flytten till HRM Softwares nya lokaler.

ElementumDen programvara som Elementum bygger och säljer fokuserar på att lösa problem inom Supply Chain, dvs. inom logistiksektorn. Traditionellt lider tillverkande företag av optimeringsproblem där olika delar av organisationen inte har möjlighet att kommunicera på ett effektivt sätt. Om något händer i världen som påverkar en underleverantörs förmåga att få fram delar i rätt omfattning och tid, så är det viktigt att företaget får reda på detta i tid och att även alla berörda delar i  organistionen får rätt information. Detta löser Elementum genom att samla in och analysera information från ett stort antal kanaler. Det handlar om externa kanaler så som nyhetsbyråer, twitter och andra sociala flöden.

Även information från Elementums kunder används för att hjälpa andra kunder som är intresserad av liknande information. Den insamlade datan analyseras både manuellt och med machine learning för att kunna ge sina kunder en väldigt djup och bred bild över status på sina logistikflöden.

ElementumEn utmaning de möter hos tillverkande företag är motståndet att dela med sig av den data som krävs för att Elementums programvara verkligen ska komma till rätta och kunna leverera stort värde i form av snabba åtgärder från kunden vid logistikproblem och som optimeringshjälp. Om de lyckas med den utmaningen så kommer de ha omvälvt en gigantisk, traditionell marknad genom ny teknik. Det ska bli spännande att följa deras framgångar.

 

 

Marcus Edvinsson är systemarkitekt på HRM Software med ett brett teknikintresse med fokus på att skapa användbar mjukvara.