V_wordcloud_skill

Framtidens kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna för IEC:s medlemmar då många upplever det som allt svårare att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Därför är utbildning och kompetensförsörjning viktiga frågor som IEC jobbar med för att stötta och underlätta för er som arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Samverkan med utbildningar

Det går inte att luta sig tillbaka och hoppas på att “rätt kompetens” bara ska knacka på dörren. Det krävs en hel del arbete, det kan dels vara genom samverkan med utbildningar på olika nivåer för att få vara med och påverka utbildningsinnehåll och därmed inriktning på de kompetenser som kommer ut från olika utbildningar. Det kan genom samverkan med utbildningar också handla om att knyta intressanta kompetenser till er redan genom studietiden.

Kompetensutveckling – det livslånga lärandet

Det handlar också om kompetensutveckling av egen personal i olika former det kan dels ske genom initiativ från olika arbetsgivare där man vill gå samman kring ett gemensamt intresseområde, dels genom initiativ från universitetet så som via Expertkompetensprojektet och slutligen från enskilda personer som tar initiativ för att stärka den egna kompetensen. IEC är med och stöttar där det är möjligt och stödet kan vara med allt från informationsspridning till att sätta samman utbildningsinsatser.

Vi hjälper dig hitta rätt kompetens

Det kan också handla om att hitta rätt kompetens. Det kan dels ske genom den portal som IEC erbjuder sina medlemmar – Findskills – dels genom samverkan med olika parter för att fånga upp utländsk kompetens eller synliggöra den digitala sektorn och de arbetsgivare som finns i regionen på nationell nivå.

Kompetenssamverkan IT

För att koordinera och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv och sätta tydligt fokus på utbildning och kompetensförsörjning har IEC skapat Kompetenssamverkan IT. Målen är dels att den digitala sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas. Dels att regionen Kalmar/Kronoberg har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehoven.

Kompetenssamverkan IT är uppdelad i två noder då arbetet med utbildning och kompetensförsörjning till stor del behöver en lokal förankring för att skapa engagemang hos företag och organisationer. Vi har kontaktpersoner i både Kalmar och Kronoberg som har god kännedom om det lokala näringslivet och den offentliga sektorn, vi kan därmed fungera som en brygga mellan er och utbildningssamordnare.

Mer om hur IEC jobbar med kompetensfrågor:

Rekordstort intresse när studenter möter IT-företag på Linnéuniversitetet

Pressmeddelande 2017-11-15 Välkommen att besöka Stora IT-kompetensdagen, som äger rum torsdag 16 november kl 9:00 - 16:00 i hus M och N på Linnéuniversitetet i Växjö. Torsdag 16 november äger Stora IT-kompetensdagen rum på Linnéuniversitetet i Växjö. Då möts 22...

Visma Spcs är bäst på IT-kompetensutveckling

PRESSMEDDELANDE 2017-03-30 Stora IT-kompetenspriset 2017 tilldelas Visma Spcs som visat på ett genuint intresse och ansvarstagande för kompetensfrågor såväl internt som externt. – Syftet med priset är att utse en arbetsgivare som arbetat strategiskt och engagerat med...

Dags för Digitala veckan 2017

PRESSTIPS 2017-03-21 Den 27 mars till den 4 april arrangerar IEC Digitala veckan 2017. Under Digitala veckan sker en mängd olika event med föreläsningar, workshops och träffar. Saker som du i pressen också är välkommen att delta i. På måndag den 27 mars startar...

Den digitala sektorn i Linnéregionen gör gemensam sak

PRESSMEDDELANDE 2016-10-19 Näringslivsnätverket runt IEC-projektet har nu bildat förening. När flera hundra företag inom en samhällsviktig framtidsbransch samverkar, skapar det helt nya och utökade möjligheter för företagande, myndigheter och forskning samtidigt som...

Etablering av ett konsortium kopplat till Big Data

2016-05-31 Arbetet med Big Data har väckt ett stort intresse både internt på Linnéuniversitetet och ute bland företag och organisationer i Kronobergs län. De olika parterna känner i dagsläget inte varandra och saknar kunskap om varandras intressen och kompetenser....