Styrgrupp

Eftersom IEC är ett projekt finns det en styrgrupp med representation från våra olika finansiärer och några ytterligare intressenter:

 

Welf Löwe, professor och IEC:s forskningsledare, Linnéuniversitetet (ordförande)

Welf Löwe, professor och IEC:s forskningsledare, Linnéuniversitetet (ordförande)

Thomas Davidsson, näringslivschef, Kalmar kommun (vice ordförande)

Thomas Davidsson, näringslivschef, Kalmar kommun (vice ordförande)

Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun

Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun

Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet i Kalmar län Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet i Kalmar län

Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet i Kalmar län

Catharina Värendh, VD, Almi företagsparter Kronoberg

Catharina Värendh, VD, Almi företagsparter Kronoberg

Fredrik Alserin, Business Development Manager, Sigma

Fredrik Alserin, Business Development Manager, Sigma

Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park

Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park

Stefan Uppman, affärsutvecklare, Videum Science Park

Stefan Uppman, affärsutvecklare, Videum Science Park

Sven Westhoff, projektcontroller och föredragande i styrgruppen

Sven Westhoff, projektcontroller och föredragande i styrgruppen

Lars Hornborg, projektledare och föredragande i styrgruppen

Lars Hornborg, projektledare och föredragande i styrgruppen