2016-10-26

Många av regionens IT-företag skulle kunna anställa många fler om det bara fanns folk med rätt kompetens att anställa. Men IT-kompetensen behöver inte vara långt borta, för det finns även jobbsökande med IT-utbildning inom regionen. Frågan är dock om det räcker?

Det råder ingen tvekan om att IT-branschen växer och att efterfrågan är hög på olika specialister med IT-kompetens. Men att det därmed råder brist på IT-utbildade är inte lika självklart. Det finns nämligen även viss tillgång på IT-utbildade personer som inte är i arbete, enligt en rapport från Region Kronoberg.

Det finns IT-utbildade att tillgå

I rapporten ”Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer”, som baseras på statistik från SCB och som Region Kronoberg tagit fram i dialog med Arbetsförmedlingen Kronoberg, konstaterar man att det går 114 IT-utbildade personer på 100 sysselsatta, det vill säga en viss tillgång på IT-utbildad personal. Enligt rapporten är det bara 84,2 procent av de med en eftergymnasial utbildning inom IT och som bor i regionen, som faktiskt har en anställning.

Matchmaking eller lättare omskolning en lösning?

Robin Rikardsson, analys och uppföljning, Region Kronoberg.

Robin Rikardsson, analys och uppföljning, Region Kronoberg.

– Vår försiktiga tolkning är att de med en IT-utbildning utan arbete i viss utsträckning kanske har fel nisch eller inriktning för att ta de yrken som finns inom branschen – en form av matchningsproblematik mellan skola och näringsliv, kommenterar Robin Rikardsson som jobbar med analys och uppföljning på Region Kronoberg.

Enligt rapporten kommer IT-branschen att fortsätta expandera och det kommer att råda fortsatt efterfrågan på̊ flertalet olika specialiseringar inom området. Men man konstaterar även att det är viktigt att de personer som söker sig till sektorn skaffar sig rätt typ av specialisering. Annars riskerar de att hamna utanför arbetsmarknaden.

Anmäl alla jobb till Arbetsförmedlingen, annars stämmer inte statistikunderlaget!

Det finns dock ett mörkertal i form av IT-jobb som inte rapporteras in, som till exempel jobb där företagen köper konsulttjänster istället för att anställa.

Arbetsförmedlingen gör undersökningar och försöker uppskatta efterfrågan av även icke utlysta tjänster. Men enligt signaler IEC fått från IT-företag i regionen är bristerna större än så och många anser att det skulle behöva utbildas fler inom IT-branschen.

Därför vill vi passa på att uppmana alla IT-företag att faktiskt anmäla sina lediga tjänster till Arbetsförmedlingen för att säkerställa så att statistikunderlaget blir rätt. 

Rapporten Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer (PDF)

Bristen på utvecklare syns inte