Mycket av IEC:s fortsatta arbete sker inom olika arbetsgrupper som jobbar inom olika intresseområden. Områdena är de som medlemsföretagen själva valt ut och när nya intresseområden uppkommer kan nya arbetsgrupper bildas.

För närvarande finns följande arbetsgrupper definierade. Klicka på arbetsgruppens namn för att se mer om respektive arbetsgrupps inriktning och verksamhet:

Arkitektur – vidareutveckla deltagarnas arkitektur-kompetenser.

Digitala veckan – vidareutveckla och arrangera Digitala veckan.

E-hälsa – skapa samverkan inom hela e-Hälsodomänen.

Juridik, avtal och immaterialrätt – förmedla juridisk kunskap till IT-företag som kan gagna affärsverksamheten.

Programråd – programförklaring kommer inom kort

Resor – hitta nya upplägg och erbjuda innehåll som kan vara svårt att nå på egen hand.

Säkerhet – programförklaring kommer inom kort

Utbildning, kompetensutveckling – förse den digitala sektorn med den arbetskraft som efterfrågas och att främja en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov.