Ursprunglig text och bild: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen. Sammandrag av IEC.

2017-08-24

På Infomaker i Kalmar har man anställt två utomeuropeiskt födda medarbetare och är så nöjda att de gärna anställer fler.

– Ja, hittar vi en till Dalin tar det nog inte många sekunder innan vi anställer den personen också, säger supportchefen Dan Gabrielsson som även insett att organisationen mår bra av ny input.

Språkkunskaperna kan förstås vara ett hinder, men det finns bra sätt att hantera det.

– Även om mycket av dokumentationen är på engelska är vårt husspråk svenska, men eftersom vi arbetar i små utvecklingsteam finns det möjlighet att exempelvis ha ett team där de pratar engelska med varandra, säger Dan Gabrielsson och konstaterar att språkförbistring även är ett övergående problem.

– Jag kämpar hela tiden för att lära mig mer svenska, säger Dalin Albakour som kom till Sverige 2014 och har arbetat som grafisk designer på en tidning och som supporttekniker och systemförvaltare på Damaskus online-universitet i Syrien.

Förutom den kompetens som Dalin Albakour och hennes nye kollega nu tillför får Infomaker även anställningsstöd från Arbetsförmedlingen, något som en arbetsgivare kan få vid anställning av en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ.

Fotnot: Detta är ett utdrag ur en mer omfattande artikel som publicerats i sin helhet på Arbetsförmedlingen. Läs hela artikeln här:

Efter Dalin öppnar Infomaker upp för att anställa fler utlandsfödda medarbetare

Läs även tidigare delar i serien:

Softwerk växer med nyanländas IT-kunskaper

Så vässar Visma Spcs arbetsförmedlarnas IT-kunskaper

IT-företag och Arbetsförmedlingen hjälps åt för att hitta rätt kompetens