Ursprunglig text och bild: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen. Sammandrag av IEC.

2017-08-10

Softwerk i Växjö har hittat ett sätt att ta sig förbi svårigheterna med att rekrytera IT-kompetens. Genom att se närmare på vad gruppen nyanlända har att tillföra och söka bredare vid nyrekryteringar har man lyckats nå en hög tillväxt trots rådande brist på IT-kompetens.

Närheten till Linnéuniversitetet som hjälpt till med att validera de nyanländas kunskaper har förstås varit en god hjälp. Resultatet? Andelen utlandsfödda på Softwerk är nu 22 av 27 anställda.

– Det har funnits ett gap i kompetensen kring IT-yrkena hos Arbetsförmedlingen, men det har blivit bättre efter det samarbete vi haft i Småland mellan IT-branschen, Arbetsförmedlingen, IEC och Linnéuniversitetet. För att få kandidater som stämmer bättre med behoven har arbetsförmedlare fått utbildning direkt av företrädare för branschen, berättar Eddie Freij.

En stor outnyttjad potential

Eddi Freij har själv medverkat i utbildningen och hans upplevelse är att Arbetsförmedlingen har blivit mer öppna för arbetsgivarnas behov och mer tagit en matchmaking-roll. Och det finns fortfarande en stor outnyttjad potential bland de nyanlända med IT-kompetens.

– Det finns fler utlandsfödda med IT-bakgrund som snurrar runt på Arbetsförmedlingen när vi i branschen istället borde ta emot dem. Med ett lönestöd från Arbetsförmedlingen underlättar det att ta ett beslut om anställning. Det ger också oss som arbetsgivare möjlighet att fasa in en person i arbetet. Det är viktigt att vi som arbetsgivare vågar ta det steget, säger Eddie Freij.

Fotnot: Detta är ett utdrag ur en mer omfattande artikel som publicerats i sin helhet på Arbetsförmedlingen. Läs hela artikeln här:

Softwerk ser nyanlända som en resurs för IT-branschen

Läs även tidigare delar i serien:

Så vässar Visma Spcs arbetsförmedlarnas IT-kunskaper

IT-företag och Arbetsförmedlingen hjälps åt för att hitta rätt kompetens