Ursprunglig text och bild: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen. Sammandrag av IEC.

2017-06-16

Under det senaste året har IEC och IT-företagen i Linnéregionen utbildat arbetsförmedlare med målet att öka arbetsförmedlarnas kunskaper om IT-branschen och den kompetens som efterfrågas. Nu står Arbetsförmedlingen bättre rustad med flera nya åtgärder för att hjälpa IT-företag med den kompetens de eftersöker.

– Vi vet att Arbetsförmedlingen sitter på viktigt kunskap, samtidigt som många arbetsförmedlares kännedom om IT-branschen har varit låg. Det har bidragit till att många företag valt att inte ta hjälp av Arbetsförmedlingen vid sina rekryteringar, säger Diana Unander Nordle, projekt- och forskningskoordinator på IEC vid Linnéuniversitetet.

Men det är alltså problem som håller på att lösas.

– Det har varit representanter från branschen som har utbildat arbetsförmedlare vid tre olika tillfällen och med olika teman under det senaste året. Ytterligare en träff är planerad till den 14 september, säger Ola Lindblom, Arbetsförmedlingens branschstrateg i Småland Blekinge.

Matchning på asylboenden och utvalda arbetssökande

Andra åtgärder som Arbetsförmedlingen nu använder sig av är att ta reda på hur kompetensen ser ut redan på asylboendena, skräddarsydda arbetsmarknadsutbildningar i samråd med företag och en möjlighet att lägga in jobbannonser där Arbetsförmedlingens gör ett urval för att företagen ska slippa få in okvalificerade ansökningar.

– Man behöver inte annonsera öppet utan många gånger kan det vara bättre att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att söka utifrån en önskad profil. Vi har samma professionella verktyg som rekryteringsbolagen, där vi kan hitta kompetens både bland våra inskrivna och externa sökande – utan att det kostar arbetsgivarna något, tipsar Ola Lindblom.

Fotnot: Detta är ett utdrag ur en mer omfattande artikel som publicerats i sin helhet på Arbetsförmedlingen. Läs hela artikeln här:

Linnéregionens IT-företag samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hitta kompetensen

Läs även andra delen i serien:

Så vässar Visma Spcs arbetsförmedlarnas IT-kunskaper