IT-företag och Arbetsförmedlingen hjälps åt för att hitta rätt kompetens