2016-05-13

Linnéuniversitetet tar varje år emot många internationella studenter, både via utbyte och så kallade freemovers som söker sig till universitetet på egen hand. Många studenter läser på masternivå och har tidigare arbetserfarenhet som kan vara intressant för dig som arbetsgivare.

Dialog med studenterna över flera års tid visar att många studenter har ett stort intresse av att stanna i regionen efter avslutade studier. Trots detta är andelen internationella studenter som anställs i regionens företag relativt lågt idag.

IEC inledde därför under ett strategiskt arbete med att ta vara på internationella studenters kompetens under våren 2016 genom att anordna ett Open Space med studenter och företag för att utreda vilka hinder som finns. Utifrån det insamlade materialet pågår utvecklingsarbete för att möta de utmaningar och hinder som står i vägen för att ta vara på kompetensen. Mest engagerade från IEC:s sida är i dagsläget Lars Hornborg och Diana Unander Nordle

//Diana