Ursprunglig text och bild: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen. Sammandrag av IEC.

2017-06-19

Ett av de IT-företag som medverkat vid IEC:s utbildningar av arbetsförmedlare är Visma Spcs, där utvecklingschef Sanna Lindkvist ser positivt på samarbetet, som bland annat syftat till att reda ut vilka olika yrkesroller det finns och vad arbetsgivarna efterfrågar.

– Det är jättesvårt att hitta kompetens, framföra allt när det gäller utvecklare inom computer science, och det är stor konkurrens om de som utbildas på Linnéuniversitetet. Vi behöver förstärka med ett tiotal systemutvecklare med webbinriktning varje år, så därför ser vi nu hoppfullt på IEC-nätverkets samarbete med Arbetsförmedlingen och hoppas bland annat få hjälp att connecta med nyanlända, säger Sanna Lindkvist, utvecklingschef på Visma Spcs.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna bidra till att matcha rätt krävs att arbetsförmedlare och den nya yrkesrollen företagsrådgivare har rätt kompetens om branschens behov, och där är Visma Spcs ett av företagen som medverkat.

– Det handlar bland annat om att förmedla vilka yrkesroller vi letar efter och vilken kompetens vi söker. Det kan också handla om att kolla upp om en kandidat har erfarenhet av att skriva koder och hur aktiva de är på exempelvis LinkedIn och open source-communities som Github, säger Sanna Lindkvist.

Positivt från alla parter

Reaktionerna på utbildningsträffarna har varit väldigt positiva från alla parter, konstaterar Sanna Lindkvist, som också tycker att det känns väldigt positivt med de lokala kontaktpersoner för IT-branschen som Arbetsförmedlingen har utsett.

– En positiv effekt av utbildningarna är att vi redan fått bättre relationer med Arbetsförmedlingen. Själv har jag exempelvis fått två samtal från arbetsförmedlare som satt med CV:n framför sig och ville stämma av dem med mig, säger Peter Härder, team manager på Visma Spcs.

Fotnot: Detta är ett utdrag ur en mer omfattande artikel som publicerats i sin helhet på Arbetsförmedlingen. Läs hela artikeln här:

Visma Spcs bidrar till att höja arbetsförmedlarnas kunskap om IT-branschen

Läs även första delen i serien:

IT-företag och Arbetsförmedlingen hjälps åt för att hitta kompetensen