2013-04-10

Igår besökte vi KK-stiftelsens hearing för ansökningar inom programmet Expertkompetens för innovation. Forskare, universitetsledning, IEC tillsammans med Fredrik von Essen som är kompetensansvarig hos IT- och Telekomföretagen.

Vårt projekt handlar om att åstadkomma bättre kompetensutveckling till och tillsammans med näringslivet, på näringslivets villkor – från start till slut. Det universitetet får tillbaka är ökad relevans, nya kunskaper och input till nya forskningsområden. Innovation på småländska, helt enkelt.

I maj kommer beskedet, så nu går vi i väntans tider.

Lars Hornborg
Coordinator, IEC