2016-09-29

Linnéuniversitetet erbjuder under hösten företag och organisationer att låna en forskare under en dag. Passa på att ta vara på möjligheten att ta del av aktuell forskning för att få en för dig viktig problemställning belyst.

Är det intressant för dig? Skriv en enkel ansökan med en motivering till varför du vill låna en forskare (max en A4). Ansökan bör innehålla:

  • Kort beskrivning av din organisation
  • Vad är det för utmaning organisationen står inför?
  • Inom vilket ämne tror du att vi kan hitta rätt kompetens?
  • Vad hoppas ni att detta ska leda till?

Ansökningar tas emot löpande fram till 20 oktober.

Betalningen till forskaren sker genom ett VINNOVA-finansierat projekt, MINT (Mobilitet för nytta och tillväxt). Projektgruppen tittar på ansökan och försöker matcha behovet hos företagen med en forskare på Linnéuniversitetet.

Mer information och ansökan

Kontakta:

  • Jan Novak, samverkanskoordinator på Linnéuniversitetet via e-post: jan.novak@lnu.se eller telefon: 0470-70 80 16.
  • Emma Hermansson, projektledare, innovationsrådgivare på Linnéuniversitetet via e-post: emma.hermansson@lnu.se eller telefon 0470-70 85 02.

Men vänta inte för länge. 20 oktober är sista ansökningsdag.