2012-12-21

Även om läget i it-branschen är dystert just nu vänder det redan nästa år, spår Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv.

Detta stämmer bra med hur läget tycks vara för IT-företagen i IEC-nätverket. Nyligen gjorde vi en konjunkturcheck hos medlemmarna och de pratar fortfarande främst om behov av kompetens, inte om vikande affärer.

Nu återstår utmaningen att skapa de rätta utbildningarna tillräckligt snabbt, så att företagens medarbetare kan spetsa sin kompetens inom de områden där detta krävs.

Läs mer om Svenskt Näringslivs analys på “För it vänder det redan före sommaren” – IDG.se.

Lars Hornborg
Coordinator, IEC