2013-02-11

När det gäller möjligheterna att skaffa kompetent personal tror de flesta att man kan lösa det antingen genom vidareveckling av egen personal eller genom nyrekrytering, men att det blir svårt. Svaren på prioriterade kompetensbehov ger en bild av vad som pågår i IT-företagen.

Slutsatser efter höstens konjunkturcheck

Det är bra att IEC är proaktiv och det finns behov av matchmaking.

Av 98 utsända enkäter svarade 35 företag, 23 från Kronoberg, 10 från Kalmar län och 7 utanför Linnéregionen. Det betyder att några var representerade i mer än en region.

Det är uppskattat att IEC gör denna typ av aktiviteter när marknaden sviktar och man vill även ha någon form av matchmaking.

2012diag1När det gäller möjligheterna att skaffa kompetent personal tror de flesta att man kan lösa det antingen genom vidareveckling av egen personal eller genom nyrekrytering, men att det blir svårt.  Svaren på prioriterade kompetensbehov ger en bild av vad som pågår i IT-företagen och kan studeras i två diagram. Det första diagrammet är en sammanställning av alla svar där ”högsta prioritet” fått värdet ”5”, ”näst högsta” värdet ”4” och så vidare till värdet ”0” för inget svar alls, d v s inget behov. Det andra diagrammet visar antalet företag som gett prioritet 1 eller 2 för respektive kompetens.

Enkätsvaren och en utförlig rapport finns i pdf-format för den som vill ha mer information.

Som ett resultat av enkätsvaren kommer preliminärt matchmaking att erbjudas IEC-medlemmar, troligen mot en mindre avgift.

2112diag2Seminarier inom aktuella områden enligt diagrammen, med kvalificerade föreläsare från den egna regionen eller utifrån, har också diskuterats.
Här kan du ta del av hela rapporten som PDF-fil.

 

Lars Hornborg
Coordinator, IEC