2016-09-29

Stora IT-kompetensdagen är ett återkommande evenemang som IEC har arrangerat under många år. Syftet med dagen är att erbjuda en mötesplats för studenter och arbetsgivare.

Det kortsiktiga målet med Stora IT-kompetensdagen är att skapa matchningar som kan leda till exjobb eller jobb. Det mer långsiktiga målet är att studenterna skall etablera sig och verka på den regionala arbetsmarknaden.

Diana Unander Nordle, IEC:s projektledare inom forskning och utbildning.

Diana Unander Nordle, IEC:s projektledare inom forskning och utbildning.

– Vi har testat att anordna dagen både under vintern i samband med exjobb och under våren då det varit större fokus på jobb. Erfarenheterna visar att både arbetsgivare och studenter föredrar att träffas inför exjobbet. Därför flyttar vi tillbaka dagen till början av november, säger Diana Unander Nordle, IEC

Nytt för i år

Nytt för i år är att det finns en arbetsgrupp med studenter och arbetsgivare som tillsammans skapar innehållet för dagen så att dagen möter deltagarnas förväntningar i högre utsträckning. Delar av dagen kommer också att förflyttas till D-huset där de flesta IT-relaterade utbildningarna har sin hemvist.

Programmet är ännu inte spikat men det kommer att finnas utrymme för exjobbspitchar, företagspresentationer, samtal med studenter etc.

Anmälan för utställare och arbetsgivare

Anmälan för studenter

Mer om Stora IT-kompetensdagen