2017-02-16

När Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av EU:s nya Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) berörs alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

Enligt ett EU-beslut börjar en ny dataskyddsförordning gälla i alla medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Det nya regelverket för behandling av personuppgifter kommer att innebära en hel del förändringar och det är vad Anders Helgesson, säkerhetskoordinator på Linnéuniversitetet, kommer att berätta om på föredraget Individen i centrum, dataskyddsförordningen 2018.

­Viktigt att veta

Anders Helgesson är IT-säkerhetskoordinator vid Linnéuniversitetet.

Anders Helgesson är IT-säkerhetskoordinator vid Linnéuniversitetet.

– Individen och informationssäkerhet har fått ökad betydelse och det ställer nya krav på såväl organisationer som produktutveckling och leverantörer. Överträdelser mot den nya förordningen kan medföra sanktioner på upp till 20 miljoner Euro eller 4 % av den globala omsättningen, berättar Anders Helgesson, som föreläser om den nya förordningen och arbetet med att anpassa verksamheten utifrån denna.

När: tisdag den 3 mars, cirka kl 17:00 (Föreläsningen kommer att hållas i direkt anslutning till IEC:s årsstämma och därför kan tiden påverkas av stämmans längd)
Var: Rum B 2018 i hus B/D på Linnéuniversitetet i Växjö (ingång nära restaurang Rasken) samt konferensrum Ny354 på Ekonomihögskolan, Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19 i Kalmar sammankopplade med videolänk
Anmälan: Anmäl ditt deltagande här senast den 6 mars

Program

15:00 Välkommen och presentation
15:20 Verksamheten – nuläge och framtid
16:00 Kaffe
16:15 Stämmoförhandlingar
16:45 Reservtid/paus
17:00 Föreläsning om morgondagens PUL
17:30 Slut

Mer om IEC:s föreningsstämma

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

 

Datainspektionen om den nya dataskyddsreformen