2017-05-02

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera, uppger Womentor.

Womentor är ett initiativ från IT & Telekomföretagen med syfte att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer.

Anne-Marie Fransson är förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen och drivande kraft bakom Womentor.

Anne-Marie Fransson är förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen och drivande kraft bakom Womentor.

– Många av de företag som deltar i Womentor har en andel kvinnor som ligger långt över snittet i branschen, i vissa fall så bra som 50/50-fördelning, vilket visar att det går att åstadkomma förändring, förklarar Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Det handlar om att behålla de bästa talangerna

Ytterst handlar det om att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor. Det som skiljer Womentor från andra program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete.

Att verka för en ökad andel kvinnor inom IT-branschen är även ett av IEC:s mål och med Womentor kan både IEC och IEC:s medlemsföretag få hjälp och stöd på detta område.

– Att vi i år har hela fem VD:ar som mentorer i programmet, och mycket seniora adepter, är hoppingivande eftersom det visar både på att det finns engagemang för frågan på högsta ledningsnivå och att det är möjligt för kvinnor att göra karriär i branschen, tillägger Anne-Marie Fransson i Womentors senaste nyhetsbrev.

Se mer om hur Womentor kan hjälpa ditt företag öka affärsnyttan genom jämställdhet