2017-03-09

Du som missade Anders Helgessons uppskattade föreläsning Individen i centrum, Dataskyddsförordningen 2018 får här en ny chans. Det handlar alltså om de nya tvingande EU-förordningarna som kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) med betydligt mycket strängare krav.

Här kan du se och höra Anders Helgesson berätta om de nya EU-gemensamma reglerna och vilka konsekvenser de får för företag och organisationer:

Individen i centrum, Dataskyddsförordningen 2018. Föreläsning av Anders Helgesson, IT-säkerhetskoordinator, Senior project manager, Förvaltningsledare och IT-upphandlingskoordinator på Linnéuniversitetet. Filmen är inspelad 2017-03-07 i samband med IEC:s föreningsstämma.

Läs mer

Om föreläsningen – Allt du behöver veta om morgondagens PUL

Om IEC:s föreningsstämma