2017-04-28

Ambitionen för årets Digitala vecka var att göra mycket med mindre insats och så blev också utfallet. Trots en tämligen modest budget har Digitala veckan 2017 inte uppfattats som nerskalad. Detta beror till del på att ett större jobb gjordes förra året med att etablera företeelsen Digitala veckan. Vår bedömning är att Digitala veckan 2017 blev en mycket lyckad satsning!

Spridningen på digitala plattformar har under veckan varit mycket god och genomslaget tydligt vid dialog med Växjöbor.

SR / P4 uppmärksammade händelsen och bjöd in till en långintervju som sändes vid ett antal tillfällen under måndagen i olika klippning. Intervjun blev väldigt lyckad eftersom fokus kom att hamna inte primärt på digitala veckan utan på de underliggande drivkrafterna kring kompetensförsörjning i och fokus på IT-branschen i regionen.

Ett antal av eventen under veckan filmades och ligger tillgängliga på IEC:s Youtube-kanal. En del av dem har visats över 100 gånger vilket måste anses vara lyckat.

Digitala veckan i Växjö

Digibrunch – så får du nytta av det nya spetsforskningscentret DISA i Växjö

Invigning av Digitala veckan och en uppskattad presentation kring DISA av Welf Löwe inför en fullsatt föreläsningssal i Echo. Eventet genomfördes tillsammans med Videum i det etablerade Digibrunch-formatet och var mycket uppskattat.

Nordea: Så gör du bättre affärer på nätet i Växjö

Föreläsning kring bank- och finansieringsperspektiv arrangerat av Nordea. Eventet drog full publik (75 personer) i Myresjöhus arena.

Afterwork på Visma Spcs i Växjö

Afterwork och föreläsning kring #vxodev och programmering i skolan. Enligt Peter Härder på Visma en lyckad satsning men man hade önskat sig lite större publik än det tjugotal som kom.

Tjäna pengar på att digitalisera i Växjö

Ett gediget program med nöjda deltagare som fick lyssna på ett antal bra föreläsare på ämnet. Den distribuerade publiken som hade deltagare från flera av LTC:s noder, en utbildning hos LNU i Kalmar samt ett 20-tal på plats i Växjö var mycket nöjd.

Stora IT-kompetenspriset delas ut i Växjö

Samtliga nominerade förutom Meridium dök upp antingen via länk från Kalmar eller till företagscentrum i Räppe. Priset delades ut till ett märkbart taget Visma som höll ett kortare anförande. Ceremonin var väldigt lyckad och priset har en tydlig tyngd.

Allt du aldrig vågat fråga om Microsoft Azure i Växjö

Ett event som på grund av långa svarstider från Microsoft blev utlyst i sista sekund, hade dock ett drygt 20-tal åhörare som fick vara med och gå på djupet i Azure-plattformen. Åhörarna var nöjda och i avslutande dialog var konsensus att det skulle vara vettigt att göra en uppföljning med mer tekniskt djup.

Digitalisering av industrin i Kronoberg i Växjö

Regionen anordnade en träff kring företag som genomfört lyckade digitaliseringar i ett (väldigt) fullsatt framtidsfabriken. Åhörarna var framförallt från offentlig sektor. Dialogen (och soppan som bjöds) var god.

Matchmaking och seminarium om digitala affärer med Kina i Växjö

Eventet initierades som ett försök att få intresse för kinesiska investerare. Trots att anmälningsantalet var mycket lågt (ensiffrigt) så valde man att ändå genomföra träffen eftersom de kinesiska investerarna ändå skulle komma till Växjö. IEC representerades av Lars Hornborg som presenterade IEC och en av Sveriges starkaste IT-regioner.

Swedbanks Näringslivsdag 2017 i Växjö

IEC fanns på plats som representant under eventet som marknadsfördes under Digitala veckan (som förlängdes en smula för att få plats med ett par intressanta händelser i kalenderveckan efter).

Hackathon för företag

Veckans största missräkning var att det inte gick att få in tillräckligt många deltagare till det hackathon som skulle anordnas tillsammans med Videum VR på Omnifinitys VR-platform i Delta-huset. En samfälld företagsvärld i Växjö deklarerade att de ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om tekniken och valde att inte anmäla sig. Endast två företag anmälde sig – Medieteknik på LNU och förra årets vinnare, Standout. Ett beslut fattades därför på måndagen att ställa in tävlingen.

Digitala veckan i Kalmar

E-hälsomyndighetens dag i Kalmar

Fullsatt och uppskattat event i Kalmar med 150 deltagare som även följdes av Barometern.

AI från hälsa till processindustri i Kalmar

Fullsatt och uppskattat event i Kalmar med 95 deltagare. Ett citat från en av besökarna:
”Digitala veckan levererar intressanta ämnen/talare varje år! Kommer gärna tillbaka :-)”

It Sydost i Blomstermåla

Ett innehållsligt väldigt lyckat event där IEC deltog via representant från styrelsen. Dagen hade ungefär 150 deltagare.

Sammanfattning av Björn Lundsten.

Till Digitala veckan 2017