2017-11-23

Som ett resultat av tre IEC-medlemmars gemensamma arbete inom datasäkerhet och dataskyddsförordning ska nu Forum för dataskydd starta verksamhet i Växjöområdet.

Bidragande är förstås även regionens många IT-bolag och myndigheter, däribland e-hälsomyndigheten, som stöter på dataskyddsfrågor i den dagliga verksamheten.

I region sydost kommer verksamheten att organiseras av bland andra Maria Wellmert, informationssäkerhetsansvarig vid IST Group, Sarah Carlström, projektledare vid Fortnox AB och Chris Jangelöv personuppgiftsombud vid Visma Spcs AB.

Kerstin Eifrém från juristbyrån Rosholm Dell kommer att tala om lagstruktur och ostrukturerat material.

Kerstin Eifrém från juristbyrån Rosholm Dell kommer att tala om lagstruktur och ostrukturerat material.

”Dataskyddet blir allt viktigare för bolag, organisationer och anställda. Nya sätt att bearbeta data, ökad lagstiftningstakt på området och ökat intresse för integritetsfrågor bland medlemmar, anställda och konsumenter gör att ledningsgrupper och styrelser behöver tillse att hanteringen av personuppgifter är strukturerad på ett tillförlitligt sätt.”
Forum för Dataskydd

Ett första seminarium är planerat att hållas den 7 december i Växjö där Forum för dataskydd region Sydost startas upp med en diskussion kring hur GDPR påverkar olika lagar samt hur företag bör förhålla sig till och skydda ostrukturerat material.

Varmt välkommen att delta och nätverka med andra som arbetar med dataskydd. Föranmält deltagande är kostnadsfritt och Forum för Dataskydd bjuder på kaffe/te och fralla.

När: torsdag den 7 december kl 17:00 – 19:00

Var: Ingelstadsvägen 9, Växjö

Mer info och anmälan på: Lagstruktur och ostrukturerat material – Växjö

Fotnot: Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk för personuppgiftsombud och andra som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet.

Tidigare skrivet om saken:

Inbjudan – var med och ta täten för GDPR