Sponsor_Regionforbundet_Kalmar

2016-10-12

Driver du företag i Kalmar län och har färre än 250 anställda? Grattis, då kan du vara en av de som kan ansöka om den nya konsultchecken på upp till 100 000 kr.

Regionförbundet i Kalmar län lanserar nu en digitaliseringscheck som ger företag möjlighet att undersöka IT-lösningar som kan vässa deras verksamhet. Tanken med digitaliseringschecken är att ge företag ekonomisk hjälp att undersöka sina möjligheter att dra fördel av digitalisering inom produktion, administration och utveckling eller för att kartlägga och höja kunskapsnivån inom företaget.

Regiondirektör Helena Nilsson.

Regiondirektör Helena Nilsson.

– Många små och medelstora företag behöver ökad kunskap kring hur man kan tillgodogöra sig nyttan med olika IT-lösningar. Konsultchecken hoppas vi ska bli en morot för många att ta in ny kunskap och använda den till nya lösningar i verksamheten – något som kan stärka konkurrenskraften, säger Helena Nilsson, regiondirektör på Regionförbundet i Kalmar län.

Detta krävs för att söka

För att söka konsultcheck från regionförbundet krävs att företaget är registrerat i Sverige, driver näringsverksamhet i Kalmar län och har högst 249 anställda. Det krävs även att företagets omsättning understiger 50 miljoner EUR (cirka 450 miljoner kronor) och har en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR (cirka 390 miljoner kronor).

Regionförbundet i Kalmar län: Ny check ska vässa företagens IT-lösningar