2017-08-11

Investera lite av dina kunskaper och erfarenheter i dag. Hjälp en IT-student att växa och utvecklas och du har skaffat dig en framtida resurs som är dig evigt tacksam och dessutom fortsätter växa av egen kraft.

Det är dessutom en ynnest att få vara med och forma och bidra till en ung människas personliga utveckling samtidigt som du kan vara en ovärderlig källa till erfarenheter från det valda yrkesområdet för studenten.

Satsningen får stöd av projektet Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen med finansiering från Linnéuniveristetet, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. Under september 2017 börjar Linnéuniversitetet erbjuda mentorskap för sina studenter och här är din chans att få lite extra framförhållning.

Mer om vad det innebär, vad som krävs av dig och vad det ger tillbaka på kort och lång sikt hittar du på Linnéuniversitetets informationssidor om mentorskap och att tillvarata internationella akademiker.

Mentorer sökes till studenter inom Data/IT

Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen