2017-06-20

Engagemang ger utdelning. Det visar inte minst Kodkollektivets och Sigmas gemensamma event som ledde till att Sigma nu anställer fyra studenter. Och det på ovanligt förmånliga villkor. Så vad är det egentligen som händer?

– Det som hänt är att jag anställt fyra riktigt duktiga studenter från de utbildningar vi tycker är mest intressanta på Linnéuniversitetet. Några av dem har varit aktiva i Kodkollektivet, men inte alla, förklarar Martin Tiinus som är affärsområdeschef på Sigma IT Consulting.

Till saken hör dock att studenterna som anställts inte bara ska jobba på Sigma. De får en anställning som även anpassas efter deras fortsatta studier och önskemål.

– När man tar examen på ett universitet är det oftast inte färdigt direkt. Man kan ha kurser som släpar efter, examensjobb som ska rättas och godkännas eller andra saker som inte hunnit göras klart, och det är först när allt är inlämnat och godkänt som man kan ansöka om att få ut sitt examensbevis, berättar John Herrlin som är en av studenterna som anställts.

De får jobba och studera vidare

I John Herrlins fall handlar det om en deltidsanställning tills han fått ut sitt examensbevis.

John Herrlin är en av de studenter som anställts av Sigma och som även varit engagerad i Kodkollektivet.

John Herrlin är en av de studenter som anställts av Sigma och som även varit engagerad i Kodkollektivet.

– För mig är detta en otroligt bra grej att kunna jobba 50 procent av tiden och ha tid över att läsa färdigt, säger John Herrlin som nu kan komma igång med sitt yrkesverksamma liv utan att behöva göra avkall på sin examen.

Många som får jobb under sin utbildning tvingas mer eller mindre avsluta eller skjuta fram studierna och när yrkeslivet väl börjat kan det många gånger vara svårt att ta tjänstledigt längre fram för att slutföra sin examen.

– Vi ser det som en stor fördel att John både kan jobba här och läsa färdigt och ta sin examen. Vi stöttar honom helt och fullt i detta och ser det som en del i vår personalutveckling och något positivt för Sigma, säger Martin Tiinus.

Kodkollektivets förtjänst?

Sigma har dock inte letat upp de fyra studenterna på egen hand utan kan tacka Kodkollektivet för kontakter och engagemang.

– Ja, det började egentligen med ett examensjobb som gjorde att vi på Sigma fick upp ögonen för vad Kodkollektivet var för något. Vi tyckte att Kodkollektivet var en superbra idé vilket ledde vidare till att vi hittade på aktiviteter tillsammans, berättar Martin.

Tillsammans med Sigma höll Kodkollektivet en programmeringstävling där Sigma stod för uppgifter, tävlingsmoment, mat, dryck och lokaler medan Kodkollektivet skötte allt runt omkring och engagerade studenterna som var med och tävlade. Resultatet blev ett mycket lyckat hackathon där ett 20-tal studenter löste uppgifterna på nya sätt.

– Det var så vi lärde känna varandra och började inse potentialen i samarbetet. Och det är detta som gör att vi känner oss trygga med att anställa dem redan nu, tillägger Martin.

En extra bra start i arbetslivet

För de fyra studenternas del är det naturligtvis en stor fördel att känna varandra väl och ta steget in i arbetslivet tillsammans som en grupp.

– Det ska bli superroligt när mina bästa vänner från skolan också kommer hit. Detta är ju det bästa som kan hända. Kan man få en bättre start än att jobba tillsammans med sina bästa kompisar, säger John.

Skolan kan dock inte förbereda eleverna på allt och skillnaderna mellan det akademiska livet och näringslivet kan ibland vara stora när det teoretiska ska omvandlas till praktik. Men detta är också något som Kodkollektivet förberett studenterna på.

Studenter med praktiska erfarenheter

Sedan starten 2015 har studentföreningen Kodkollektivet provat många olika idéer inom praktisk programutveckling. Utöver sina utbildningar har medlemmarna även praktiserat samarbeten, testning och versionshantering och praktiskt använt de tekniker man använder ute i verkligheten genom Kodkollektivets olika projekt.

Martin Tiinus är affärsområdeschef på Sigma IT Consulting.

Martin Tiinus
är affärsområdeschef på Sigma IT Consulting.

– Kodkollektivet har definitivt gett studenterna en extra förståelse för det praktiska hantverket, men det är ju också ett tecken på att man har rätt typ av engagemang och visar att man kan klara av det här yrket som även innebär ett ständigt lärande, tillägger Martin.

– Vi var en grupp studenter med intresse för programmering och IT-frågor som startade Kodkollektivet och tillsammans gjorde lite större projekt. Nu har Kodkollektivet mognat till att vara mer av en intresseförening för studenter med ett brinnande intresse, främst inom programmering, nätverk och andra IT-relaterade ämnen, säger John som även varit ordförande för Kodkollektivet.

Vad händer nu med Kodkollektivet?

– En ny ordförande är på gång, nya aktiviteter och samarbeten med näringslivet planeras och projektet kommer att drivas vidare med ännu mer framgång, tror John och pekar på Sigma-samarbetet som ett gott exempel.

John vill dessutom gärna rekommenderar alla studenter med IT-intresse att engagera sig och menar att alla med minsta intresse är välkomna:

– Var inte rädd för att du inte kan tillräckligt. Kodkollektivet handlar inte bara om programutveckling för de redan insatta, så var med på eventen för att lyssna och lära. Kodkollektivets viktigaste uppgift är att vi ska lära av varandra.

Var mer proaktiv

John Herrlins bästa tips till företagen är att vara mer proaktiva, att ta kontakt med Kodkollektivet som kan vara en viktig resurs vid olika event. Martin Tiinus kan bara hålla med och uppmanar gärna studenterna att ta vara på de möjligheter som Kodkollektivet ger.

– Vi är väl medvetna om att skolan inte kan lära ut allt inom yrket. Det skiljer sig ju även hur man använder kunskaperna från arbetsplats till arbetsplats. Men för vår del var det ändå de praktiska erfarenheter dessa fyra studenter skaffat sig på egen hand i Kodkollektivets regi som gjorde att vi anställde dem. Och att de gillar vad vi gör på Sigma förstås.

Läs mer om

Kodkollektivet

Sigma IT Consulting