2016-10-17

Sean NessSean Ness är Director Business Development på Institute for the Future, IFTF som har sin huvudsakliga verksamhet i Palo Alto, cirka 45 minuter söder om San Francisco och mitt i hjärtat av Silicon Valley.

IFTF är en icke vinstdrivande tankesmedja som sedan1968 samlat några av världens mest framgångsrika framtidsforskare inom teknik, hälsa och samhällsrelaterade frågor. Mest kända är kanske IFTF för sin 10-års-prognos där man utifrån dagens trender, beteenden och politik skapar relevanta framtidsprognoser i ett 10-årsperspektiv. I stort sett alla företag och institutioner i Silicon Valley använder dessa prognoser som underlag för sina strategiska beslut och handlingsplaner.

Sean är en entusiastisk föredragshållare som under två timmar inspireras oss med sina tankar kring framtidens trender och tendenser inom framförallt teknikområdet. Hans råd till oss är att samla fakta kring vad som vi faktiskt kan se och höra idag för att ge oss möjlighet att bättre förbereda oss på framtiden och kanske också påverka den i större utsträckning. Seans tre råd är:

 • Ask better Questians
 • Discovering better Answars
 • Make better Decisions

Sean anser att vi som personer och verksamheter idag är ganska duktiga på att sätta mål och göra prognoser i det korta perspektivet, 1-3 år. Men vi är betydligt sämre på att intressera oss och försöka förstå vad som troligen kommer att vara vår verklighet om 10 år. Hur kommer detta då påverka vårt företag och mitt liv? Risken Sean tar upp är att vi därför inte har tillräckligt snabbt fotarbete för att vidta de beslut och genomföra de aktiviteter som man behöver för att uppnå den utveckling vi idag siktar mot.

Det proaktivt förhållningssätt som Sean förespråkar kan beskrivas i tre steg:

 1. Forsight (framsynthet om vad som kan hända)
 2. Insight (insikt om vilka konsekvenser, möjligheter kan innebära)
 3. Action (handling för att uppfylla de mål man önskar)

På frågan om vilka trender och tendenser som är starkast idag så tar Sean upp följande signaler:

 • From ownership to access
 • From carbon to electric/battery
 • From manuel to autonomous
 • From oparque to transparent
 • From big data to liquid data
 • From educational institutyions to learning yourself
 • From full-time work to one employer to projects from multiple employers
 • From physical books to e-books

Sean ger oss också exempel på tidens snabba förflyttningar där det mer är regel än undantag att företag som var världsledande för tio år sedan inte längre är det. Framgång ligger i att ständigt förändra och utvecklas. Du kan aldrig stanna upp och fundera på hur du ska konservera tiden.

You have to make the future!

IFTF erbjuder idag ett rikt utbud på aktiviteter för den som vill förbereda sig på framtiden och vara proaktiv i sina handlingar. Det mesta är också gratis och kan nås via deras hemsida, www.iftf.org

/Ola Johansson

Ola Johansson är seniorkonsult på Knowit HRM och researrangör av IEC:s inspirationsresa till San Francisco och Silicon Valley 2016.