2016-12-08

I höstas genomförde Arbetsförmedlingen en intervjuundersökning bland ett 500-tal arbetsgivare i länet och resultatet är alarmerande.

Hela 36 procent av de privata och 69 procent av de offentliga arbetsgivarna upplever att det råder brist på rätt kompetens i samband med rekryteringar.

Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun

Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun

– Jag har aldrig varit med om en sådan tuff situation på arbetsmarknaden och missmatchning under mina år som näringslivschef. Vi behöver ju folk i alla branscher. Även de offentliga arbetsgivarna har problem, säger Thomas Karlsson, näringslivschef i Växjö kommun, till SVT Nyheter Småland.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos befinner sig nu Kronobergs län i ett läge där både tillväxt och sysselsättning hämmas på grund av kompetensbrist och bristen är allra störst bland de som sysslar med IT där systemutvecklare och programmerare nämns som exempel.

Det behövs riktade och långsiktiga utbildningsinsatser

”Inom yrken där bristerna är som störst behövs det riktade och långsiktiga utbildningsinsatser för att klara arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Kortsiktigt ligger detta ansvar i första hand inom ramen för Yrkeshögskolan. En bransch där kompetensbristen i länet varit påtaglig en längre tid är IT-sektorn. IEC (Information Engineering Center) är här ett exempel på samarbete och samverkan för att lösa denna bristproblematik. Nätverket med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor arbetar tillsammans med frågor som bland annat rör utbildning samt forskning & utveckling för att förstärka kompetensförsörjningen inom den digitala sektorn i länet.” Det skriver Arbetsförmedlingen i sin prognos för Kronobergs län (sid 51).

Läs mer

Arbetsförmedlingen: Kompetensbrist hämmar sysselsättning och tillväxt

Arbetsförmedlingens prognos för Kronobergs län (PDF)

SVT Nyheter Småland:

SVT Nyheter Småland: It-branschen skriker efter programmerare