Linnéuniversitetet

Pressmeddelande 2017-11-15

Välkommen att besöka Stora IT-kompetensdagen, som äger rum torsdag 16 november kl 9:00 – 16:00 i hus M och N på Linnéuniversitetet i Växjö.

Torsdag 16 november äger Stora IT-kompetensdagen rum på Linnéuniversitetet i Växjö. Då möts 22 utställare och närmare 250 studenter från Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola och regionens YH-utbildningar inom IT-området.

Studenterna och företagen lär känna varandra i form av mingel, utställningar och snabbintervjuer. Det ges även föreläsningar – för studenterna om bland annat kompetensbehov och hur man marknadsför sig; för företagen om hur man formulerar examensarbeten och hur de och universitetet tillsammans kan arbeta ihop.

– Intresset för dagen bekräftar det stora behov av IT-kompetens som finns i regionen sedan länge. Det ska bli spännande att hjälpa både studenter och företag hitta vad de är ute efter och se kontakter knytas inför tänkbara anställningar, säger Diana Unander Nordle, projektledare för Stora IT-kompetensdagen.

Läs mer om Stora IT-kompetensdagen

Fotnot: Detta pressmeddelande är utsänt av Linnéuniversitetet via TT:s pressmeddelandetjänst.