2017-11-14

Kan VR-tekniken användas för att utforska öppna data på bättre sätt, och i så fall hur? Det var frågor som universitetslektor Aris Alissandrakis undrade över och fick möjlighet att utforska i form av en såddaktivitet tillsammans med SVT Design, Ominfinity och Växjö kommun via IEC-projektet. Och resultatet gav både utdelning och mersmak.

Syftet med såddaktiviteten var att undersöka nya interaktionsmetoder för att utforska och interagera med öppna data inom en VR-miljö och ta fram en prototyp i form av programvara.

Prototypen består av tre delar – en databasserver, interaktiv VR-visualisering samt ett interaktivt gränssnitt som gör det möjligt att kommunicera mellan användare inuti och utanför VR-miljön. Resultatet demonstreras i nedanstående filmklipp där man använder öppna data från USA:s delstater och från presidentvalet i USA 2016:

Förutom den framgång man lyckades uppnå inom såddaktivitetens begränsade ramar visade forskningen även på vilken potential det finns i VR-miljöns möjligheter att interagera med och levandegöra data från olika källor.

Ett resultat som leder vidare

De initiala forskningsresultaten har nu validerats i en efterföljande studie i större skala där flera olika prototyper använts för att interagera i den virtuella miljön. Och resultaten är så lovande att forskningen kommer att fortsätta i större skala i forskningsprojektet VRxAR Labs vid Linnéuniversitetet.

Mer om:

VRxAR Labs

Fler lyckade såddaktiviteter

Nyttan med samverkan mellan akademi och näringsliv