PRESSMEDDELANDE
2016-10-19

Näringslivsnätverket runt IEC-projektet har nu bildat förening. När flera hundra företag inom en samhällsviktig framtidsbransch samverkar, skapar det helt nya och utökade möjligheter för företagande, myndigheter och forskning samtidigt som nya arbetstillfällen skapas.

IEC startade som ett EU-projekt med uppdrag att etablera samverkan mellan IT-sektorn och IT-forskningen vid Linnéuniversitetet. Då alla inblandade vill se en fortsättning efter IEC-projektets slut den 31 mars 2018 vidareutvecklas nätverket IEC till en ideell förening.

Mer relevant forskning och bättre utbildningar

Ingemar Rask, affärsarkitekt på IKEA IT i Älmhult.

Ingemar Rask, affärsarkitekt på IKEA IT i Älmhult.

– IKEA står inför betydande förändringar med tanke på den pågående digitaliseringen av samhället. I detta läge är det bra att få vara med om vidareutvecklingen av IEC-nätverket. Vi ser både nytta med relevant forskning och utbildningar. Behovet är fortsatt stort för nya medarbetare med rätt kompetens. Nätverket kommer vara ett betydande ”smörjmedel”, säger Ingemar Rask, affärsarkitekt på IKEA IT i Älmhult.

Det är ett av IEC:s arbetsområden – att sammanföra studenter från universitet och yrkeshögskolor i regionen med företag som har svårt att hitta utbildad personal. Ett annat att öka regionens attraktionskraft.

Underlättar rekrytering

Björn Lang, vVD Visma

Björn Lang, vVD Visma

– IEC:s roll är att utveckla regionens attraktion och identitet så att folk vill flytta hit, jobba och bo här. Det är en nödvändighet för vår långsiktiga kompetensförsörjning. Att vi nu har en gemensam förening kommer att underlätta det arbetet avsevärt, säger Björn Lang, vice VD på Visma Spcs i Växjö.

Även större organisationer, kommuner och landsting efterfrågar samverkan och ser gärna att Linnéregionen fortsätter utvecklingen av sin roll som ledande IT-region i landet. Och det finns mycket spännande på gång där regionens IT-företag är hett eftertraktade.

Ett kluster för bättre samverkan

Jan Cserpes, IT-direktör på Region Kronoberg.

Jan Cserpes, IT-direktör på Region Kronoberg.

– Det finns nya förutsättningar för regionen. Vi har ett e-hälsoinstitut i Kalmar och en e-hälsomyndighet som håller på att flytta ner till Kalmar. Och vi har en digital revolution som har nått många andra marknader, men inte denna. Vi behöver därför ett kluster som IEC-nätverket. Det handlar om väldigt mycket pengar som man skulle kunna tjäna och effektivisera hälso och sjukvården med, säger Jan Cserpes, IT-direktör på Region Kronoberg.

Om IEC
IEC är ett forsknings- och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet med fokus på den digitala sektorn. Genom samverkan mellan forskning, näringsliv och omgivande samhälle bidrar IEC till fler företag, nya jobb och ökad konkurrenskraft. IEC:s vision är att Linnéregionen ska bli norra Europas mest attraktiva IT-region att bo, arbeta och verka i. IEC-projektet finansieras av Linnéuniversitetet, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Kalmar kommun och Växjö kommun. Mer om IEC finns på iec2020.se.

För mer information, kontakta

Lars Hornborg, projektledare för IEC, 070-585 70 46, lars.hornborg@iec2020.se
Petter Hammarbäck, kommunikatör på IEC, 070-675 21 57, petter.hammarback@iec2020.se

Bildmaterial för press

Pressmeddelande som PDF