2015-12-02  Pressmeddelande

Cirka 1 500 företag med drygt 13 000 anställda som omsätter närmare 40 miljarder kronor. Så ser den digitala sektorn i Linnéregionen ut 2015. En fantastisk utveckling som gått förvånansvärt snabbt, säger man i Kalmar. Mycket intressant, säger man i Växjö där IT nu är den bransch som sysselsätter flest människor.

Kartläggningen av den digitala sektorn har gjorts för att få fram en aktuell bild av hur branschen vuxit i regionen. Uppfattning bland företag och organisationer har varit att Växjö är enda nod i regionen för IT men nu finns det svart på vitt att Kalmar län är med på det digitala tåget. Totaltsysselsätter branschen 13 300 personer. I reda siffror blir det för Kalmars läns del 6 900 personer eller 6,6 procent av alla sysselsatta. Motsvarande för Kronoberg är 6 400 eller 7,2 procent av de sysselsatta. Branschen omsatte 2014 39,1 miljarder kronor – 16,6 miljarder i Kalmar, 22,5 miljarder i Kronoberg.

Thomas Davidsson, som är näringslivschef i Kalmar kommun, förmodar att den starka tillväxtfaktorn för Kalmar är kopplingen mellan näringslivet, Linnéuniversitetet och den digitalisering som pågår.

Samverkan med näringslivet en nyckel till den snabba utvecklingen

– Det förvånade oss dock att utvecklingen gått så snabbt. I Kalmar är vi starka inom webb- och tjänsteutveckling. Utbildningarna har mycket samverkan med näringslivet och jag är säker på att det har varit nyckeln till utvecklingen, säger Thomas Davidsson.
– Det här är ett kvitto på att den digitala sektorn nu är den i särklass enskilt största branschen iVäxjö. Här finns en stor tillväxtpotential och utmaningen nu är att visa på den expansiva utveckling som sker i Linnéregionen och att vi matchar storstadsregionerna med råge, säger Thomas Karlsson, näringslivschef i Växjö kommun som ser bristen på specialistkompetenser som en annan utmaning man måste möta.

Kartlagts av IEC

Kartläggningen har gjorts av IEC vid Linnéuniversitetet. IEC är en brygga mellan IT-forskning ochdet omgivande samhället med uppgift att utveckla mer och bättre samverkan mellannäringslivet, det offentliga och Linnéuniversitetet.
– Kartläggningen visar på kraften i branschen och ger oss stöd att säga att vi faktiskt är den andra starkaste IT-regionen i landet. Det är en fantastisk region att driva företag, plugga och jobba i, säger Lars Hornborg, projektledare för IEC.
När man tog fram underlaget blev det tydligt att benämningen ”IT-företag” inte längre täcker in det som ingår i branschen.
– Vi går mer och mer över till att tala om den digitala sektorn vilket bättre beskriver bredden. Här ingår allt från hårdvara, program och nätkommunikation till IT-konsulttjänster, e-handel, digitala medier och andra digitala aktörer, säger Sven Westhoff, projektcontroller i IEC, som gjort inventeringen av branschen tillsammans med mastersstudenten Robin Guntell.

För mer information

Lars Hornborg, projektledare, IEC, tel. 0705 85 70 46
Sven Westhoff, projektcontroller, IEC, 0702 89 92 00
Thomas Davidsson, näringslivschef, Kalmar kommun, 0738 21t