2016-06-15

Papers We Love är en gemenskap där man träffas månatligen för att diskutera akademiska publikationer inom datavetenskap. Träffarna hålls i städer som San Francisco, New York, Bangalore, och snart även i Växjö, med en första träff i slutet av juni. Vid varje träff kommer en av deltagarna presentera och summera en viss publikation, varpå (förhoppningsvis) intressanta diskussioner följer. Både svensktalande och engelsktalande är välkomna, huvudsaken är att man har ett brinnande intresse och vill vara med och delta aktivt.

För att få mer information om tid, plats och vad som kommer diskuteras kan man gå med i vår Facebook-grupp eller kontakta Andreas Lundahl på mail@andreaslundahl.com.

20160517_203115

Från vänster Kevin Sjöberg, Andreas Lundahl och John Herrlin

Andreas Lundahl och Kevin Sjöberg som är två av personerna bakom satsningen är även de som arrangerar Videum Codeup.

//Diana